Podsumowanie roku 2021 – PFPU

Rok 2021 dobiega końca,  a więc pora na kilka przemyśleń i małe podsumowanie!

Był to kolejny rok, który upłynął pod znakiem pandemii – uniemożliwiła nam ona zorganizowanie naszego sztandarowego projektu, czyli Bulwarów. Było to dla nas, jako osób działających w ramach Fundacji niezwykle przykre, ale nie poddaliśmy się i udało nam się zrealizować kilka mniejszych, ale równie ważnych i kreatywnych rzeczy!

WRÓĆ DO SZKOŁY BEZ STRESU!

Projekt, który został zorganizowany w sierpniu. Obejmował warsztaty stacjonarne dla dzieci i młodzieży. Jego tematyka skupiła się głównie na tematyce stresu i metodach okiełznania go.

Poza warsztatami zorganizowaliśmy także chat ze specjalistami dla rodziców, podczas którego rozwiewaliśmy wątpliwości i staraliśmy się udzielić odpowiedzi na trudne pytania.

Trzecią częścią był zorganizowany przez nas quiz z Prezydentem Miasta Szczecin – Piotrem Krzystkiem, podczas którego chętni uczestnicy warsztatów mieli okazję zadać mu różne pytania na temat jego pracy i stresu z nią związanego (na naszym kanale YouTube dostępne jest nagranie).

Podczas warsztatów stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń, w której uczestnicy mogli podzielić się swoimi przemyśleniami, nabyć wiedzę, wykazać się kreatywnością i stworzyć najlepszą wersję siebie z nami.

W STRONĘ SŁOŃCA!

W stronę słońca! Było naszym drugim projektem, który skupiał się na organizowaniu warsztatów. Tym razem ze względu na czas organizacji (listopad), podzieliliśmy go na dwie części.

Pierwszą były warsztaty stacjonarne – dedykowane były całym rodzinom. Ich treści skupiały się na emocjach i stresie, jak na poprzednich warsztatach, ale zostały rozbudowane przede wszystkim o pracę z samooceną oraz tematyce istoty społeczeństwa i roli jednostki w nim.

Drugą częścią były warsztaty nagraniowe – nakręcone zostało 10 filmów o tematyce projektowej, które na trwałe zostały udostępnione drogą online.

Filmy nadal są dostępne na naszym kanale YouTube oraz stronie internetowej, w zakładce dot. projektu: https://pfpu.pl/w-strone-slonca/

W roku 2021 mieliśmy okazję także współpracować z licznymi podmiotami.

  1. Na zaproszenie BKS Sokół Team Police prowadziliśmy prelekcje na temat uzależnień i szkodliwości substancji psychoaktywnych.
  2. Współpracowaliśmy z Wojewódzkim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie oraz z Zachodniopomorską Wojewódzką Komendą OHP prowadząc cykl prelekcji dotyczących profilaktyki uzależnień.

Dorzuciliśmy także swoje trzy grosze do wizualnego wyglądu Szczecina, będąc współautorami muralu na Bulwarach, który został stworzony przez Macieja „Kredę” Jurkiewicza w ramach konkurs dotacyjnego Szczecin Street Art. Mural jest upamiętnieniem naszych kilkuletnich działań na Bulwarach – Przejdź na Jasną Stronę Mocy.

Było o nas także głośno w mediach – nasza Prezes Fundacji Agnieszka Zalewska wielokrotnie zabierała głos w istotnych sprawach, udzielała wywiadów (np. dla portalu Onet.pl o powodach i konsekwencjach prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu) oraz brała udział w programach internetowych i radiowych (radio eska, radio plus, portal w Szczecinie.pl między innymi na temat patologii w interencie, przemocy w sieci).

Przez cały rok trwały także dalsze prace nad naszym autorskim projektem związanym z Inteligencją Emocjonalną – i trwać będą nadal. Jest to obszerny projekt, którego efektami będziemy dzielić się na bieżąco i mamy nadzieję, że już niedługo! (Zapraszamy na stronę – www.iie.pfpu.pl).

Kolejną rozpoczętą i trwającą dalej akcją, jest projekt związany ze współpracą z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Trzebieży. Jest to dla nas niezwykle ważny projekt, gdyż możemy udzielać wsparcia i dzielić się wiedzą na temat emocji z wychowankami ośrodka.

Dziękujemy wszystkim osobom współpracującymi z nami w roku 2021 – Pani Małgorzacie Goli-Chmielewskiej (psycholog, psychoterapeuta), Pani Karinie Ryterskiej (Doktor nauk medycznych), Marcinowi Głuszykowi (Dyrektor MOW Trzebież), Maciejowi Jurkiewiczowi („Kreda” grafik), firmie Sanprobi, Fundacji Ludzkie Sprawy i każdemu wolontariuszowi! Liczymy na dalszą współpracę i jeszcze raz dziękujemy.

A tymczasem bierzemy się już do pracy i planujemy rok 2022!

Dodaj komentarz