ABC Inteligencji Emocjonalnej

Chciałbyś być szczęśliwym nastolatkiem? Bez kompleksów, bez zmartwień, bez męczących myśli? Chciałbyś mieć udane relacje z rówieśnikami? Być lubianym, akceptowanym, wesołym?

Chciałbyś być dobrym rodzicem? Dać swojemu dziecku to co najważniejsze? Chciałbyś wyposażyć swoje dziecko w narzędzia, które pomogą mu spełniać marzenia i budować szczęśliwe relacje?

Chciałbyś być nauczycielem? Autorytetem wśród uczniów? Osobą, która wspiera rozwój, pomaga budować zdrowe postawy społeczne? Chciałbyś stać się kimś, kto ma pozytywny wpływ na swoich wychowanków?

Jeżeli tak, to ABC Inteligencji Emocjonalnej jest właśnie dla Ciebie!

Abc inteligencji emocjonalnej jest autorskim projektem Agnieszki Zalewskiej (Prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, a także ekspert ds. nieruchomości i właścicielka firmy Atelia Agnieszka Zalewska) oraz dr n. med. Kariny Ryterskiej. ABC Inteligencji Emocjonalnej jest to kompleksowe narzędzie do pracy na wielu płaszczyznach.

Narzędzie jest tak skomponowane, aby umożliwić jednostce budowanie szeroko pojętych wartości, kompetencji społecznych oraz własnych zasobów. Głównym zadaniem jest wspieranie jednostki w poznawaniu, kształtowaniu i  wybudowaniu umiejętności, pozwalających na poprawę zdrowia psychicznego, na lepsze budowanie relacji, lepsze wykorzystywanie swojego potencjału, odnalezienie własnych talentów, lepsze zrozumienie siebie, swoich potrzeb, realizację planów, celów i  spełnianie marzeń.

Narzędzie to wspiera poznanie i kształtowanie umiejętności i kompetencji pozwalających na zmniejszenie zagrożeń wynikających z niedostosowania społecznego, na zmniejszenie zaburzeń związanych z zachowaniem lub emocjami. Zdobyta wiedza i umiejętności pomogą poradzić sobie z sytuacjami kryzysowymi, traumatycznymi, czy niepowodzeniami w edukacji. Narzędzie ma na celu również wydobycie i pracę z wewnętrznymi zasobami, co w konsekwencji pozwoli na pełne korzystanie z rozwoju cywilizacji.

Metoda ta polega na zdobywaniu wiedzy oraz praktycznego doświadczenia we wszystkich zakresach budowania pełnej samoświadomości i samopoznania zarówno aspektu ograniczającego, trudnego jak i aspektów związanych z zasobami i talentami poprzez pracę w grupie z niezwykle ciekawymi, barwnymi kartami: emocji, uczuć, potrzeb. Poprzez zabawę i wspólne spędzanie czasu.

Abc Inteligencji Emocjonalnej jest doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi i młodzieżą. Stanowi wsparcie dla: nauczycieli, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów oraz rodziców. Jest niezastąpionym narzędziem do realizacji zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły, placówki w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych.

Narzędzie jest połączeniem wiedzy i elementów praktycznych wielu dziedzin nauk, takich jak: psychologia, psychoterapia, neurologia, biochemia, fizjologia, biologia, somatopsychologia, psychosomatyka, coaching i innych. Takie zestawienie pozwala w kompleksowy i wielopłaszczyznowy sposób na podniesienie poziomu świadomości –  elementu piramidy Maslowa. Według psychologii procesu samorealizacja nie jest możliwa bez świadomości siebie i procesów  wewnętrznych i zewnętrznych. Przy tworzeniu metody ABC Inteligencji Emocjonalnej użyliśmy także następujących metod: techniki pracy z uważnością, mindfullness, ćwiczenia oddechowe, praca z emocjami.

Do opracowania metody ABC Inteligencji emocjonalnej zostały wykorzystane m.in. elementy Psychoterapii „Teorii osobowości” Zygmunta Fruda, terapii psychoanalitycznej, psychodynamicznej, humanistycznej, egzystencjalnej, skoncentrowanej na osobie, psychologii postaci „Gestalt”, terapii interpersonalnej – TA , terapii behawioralnej sterownej uwarunkowaniami,  terapii behawioralno poznawczej, racjonalno-emotywnej terapii behawioralnej, terapii poznawczej oraz psychoterapii grupowej.

Tak szeroki zakres technik, dobranych w odpowiedni sposób czyni ABC Inteligencji emocjonalnej niezwykle wszechstronnym narzędziem. Oddziałuje ono na wiele sfer życia i funkcjonowania, zarówno sfery psychicznej jak i szeroko pojętego zdrowia fizycznego.  Swoim wpływem obejmuje wszystkie trzy elementy: ciało, umysł i tzw. psyche (z łaciny duszę).

Metoda będzie realizowana w cyklach spotkań, warsztatów – online i grupowych na żywo. Realizacja całości pozwala na rozwinięcie świadomości siebie, zarówno swoich słabości i mocnych stron. Pozwoli na lepsze funkcjonowanie w dzisiejszym świecie, w równowadze, z nadzorem nad stresem, lepszymi relacjami między ludzkimi, lepszą umiejętnością zrozumienia własnych potrzeb, emocji, uczuć. Te elementy pozwolą na lepszą jakość życia i samorealizację.

Kilka słów o nas:

Agnieszka Zalewska

Prezes Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom, a także ekspert ds. nieruchomości i właścicielka biura nieruchomości Atelia Agnieszka Zalewska.

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej na Wydziale Resocjalizacja i Socjoterapia, absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego wydziału IKF trener pływania, technik farmacji. Posiadaczka wielu kursów i certyfikatów, między innymi z treningu regulacji emocji czy technik mindfulness. Aktualnie będąca w trakcie szkolenia na certyfikowanego instruktora terapii uzależnień. Aktywnie prowadząca zajęcia i projekty na Uniwersytecie Szczecińskim.

Aktywna działaczka społeczna na rzecz dzieci i młodzieży – prowadząca liczne projekty z tego zakresu, we współpracy z wieloma Szkołami i Ośrodkami Wychowawczymi. Pomysłodawczyni i organizatorka wielu wydarzeń i projektów w Szczecinie, między innymi – Bulwary: Przejdź na Jasną Stronę Mocy.

Małgorzata Gola-Chmielewska

Psycholożka, psychoterapeutka, optymistka, wielbicielka życia.Wierzy, że uśmiechem można zmienić świat. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku psychologia. Psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Towarzystwie Psychologii Procesu, ponadto uczestniczka akredytowanej przez CMKP specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU. Od 2014 roku  pracuje z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, od kilku lat związana z PFPU, od 2019 roku pracuje w roli pedagoga rodzinnego, socjoterapeuty, psychologa i psychoterapeuty w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Od wielu lat związana z Fundacją „Dr Clown” gdzie realizuje program terapii śmiechem  i zabawą na oddziałach szczecińskich szpitali dziecięcych, instruktorka jogi śmiechu.

Prywatnie kochająca książki, naturę i taniec. Zafascynowana mitologią słowiańską, wciąż uwielbia bajki Disneya. 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ

Dołącz do naszego newsletterai odbierz za darmo poradnik dla rodziców i opiekunów „Nastolatek w Stresie”